Akcje

Akcje

Finanse > Swobodny przepływ kapitału > Rynek finansowy > Papiery wartościowe
Zatrudnienie I Praca > Prawo pracy i stosunki pracy > Stosunki pracy > Partycypacja pracownicza > Akcjonariat pracowniczy
Przedsiębiorstwo I Konkurencja > Status prawny organizacji > Spółka > Spółka handlowa
Finanse > Finansowanie i inwestycje > Inwestycje > Polityka inwestycyjna > Dochód z inwestycji kapitałowych
Przedsiębiorstwo I Konkurencja > Organizacja przedsiębiorstwa > Struktura przedsiębiorstwa > Wspólnik > Akcjonariusz

Akcje

Odniesienie do eurovoc

5362 Akcje

Powiązane pojęcia

Alternatywne koncepcje

  • Dokument akcji
  • Kwit depozytowy
  • świadectwo udziałowe

Inne języki

Właściwości i wartości Akcje

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/akcje/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/akcje/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *