Białko Syntetyczne

Białko Syntetyczne

Sektor Rolno-Spożywczy > Produkt rolny przetworzony > Produkt białkowy

Białko syntetyczne

Odniesienie do eurovoc

2846 Białko syntetyczne

Inne języki

Właściwości i wartości Białko syntetyczne

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/biatko-syntetyczne/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/biatko-syntetyczne/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

  • skos:scopeNote: To pojęcie dotyczące Białko syntetyczne określa działania Białko syntetyczne (en)
  • skos:editorialNote:Uwaga redakcyjna dotycząca Białko syntetyczne (EN)
  • skos:notation: Notatka na temat Białko syntetyczne: patrz odniesienie Eurovoc (N)
  • skos:definition: Definicja Białko syntetyczne:
  • skos:example: przykład użycia Białko syntetyczne:

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *