Borneo

Borneo

Geografia > Geografia gospodarcza > Kraje APEC > Indonezja

Borneo

Odniesienie do eurovoc

5026 Borneo

Inne języki

Właściwości i wartości Borneo

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/borneo/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/borneo/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *