Category: Polityka rolna

 • Współodpowiedzialność Producentów

  Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Struktura rolnictwa i produkcja rolna > Prawo produkcji rolniczejSektor Rolno-Spożywczy > Napoje i cukier > CukierSektor Rolno-Spożywczy > Produkt roślinny > ZbożaRolnictwo, Leśnictwo I […]

 • Cena Minimalna Gwarantowana

  Finanse > Ceny > Cena rolnaRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Wspólna polityka rolna > Polityka agromonetarna > Podtrzymywanie cen produktów rolnych Cena minimalna gwarantowana Odniesienie do eurovoc 2682 Cena minimalna gwarantowana Powiązane pojęcia […]

 • Cena Minimalna Gwarantowana

  Finanse > Ceny > Cena rolnaRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Wspólna polityka rolna > Polityka agromonetarna > Podtrzymywanie cen produktów rolnych Cena minimalna gwarantowana Odniesienie do eurovoc 2682 Cena minimalna gwarantowana Powiązane pojęcia […]

 • Prawo żywnościowe

  Zagadnienia Społeczne > Zdrowie > żywnośćRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Polityka rolna > Prawo ochrony roślinRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Działalność rolnicza > Zdrowie […]

 • Zabieg Agrotechniczny

  Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Użytkowanie gruntów rolnychRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Leśnictwo > Polityka leśna > LeśnictwoRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Polityka rolna > […]

 • Zabieg Agrotechniczny

  Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Użytkowanie gruntów rolnychRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Leśnictwo > Polityka leśna > LeśnictwoRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Polityka rolna > […]

 • Produkcja Roślinna

  Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Działalność rolniczaUnia Europejska > Instytucje UE i europejska służba publiczna > Organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne) > Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian RoślinRolnictwo, […]

 • Produkcja Roślinna

  Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Działalność rolniczaUnia Europejska > Instytucje UE i europejska służba publiczna > Organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne) > Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian RoślinRolnictwo, […]

 • Organizacja Rynku

  Handel > Polityka handlowa > Polityka handlowaRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Wspólna polityka rolna > Wspólna organizacja rynkówHandel > Handel międzynarodowy > Ograniczenia handlu > Bariera pozataryfowa > Ograniczenia […]

 • Organizacja Rynku

  Handel > Polityka handlowa > Polityka handlowaRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Wspólna polityka rolna > Wspólna organizacja rynkówHandel > Handel międzynarodowy > Ograniczenia handlu > Bariera pozataryfowa > Ograniczenia […]