Category: Prawo

 • Zagrożenie Bezpieczeństwa Państwa

  Prawo > Prawo karne > PrzestępstwoŻycie Polityczne > życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne > Bezpieczeństwo narodowe > Porządek publicznyOświata I Komunikacja > Informacja i przetwarzanie informacji > Polityka informacyjna > Dostęp […]

 • Zagrożenie Bezpieczeństwa Państwa

  Prawo > Prawo karne > PrzestępstwoŻycie Polityczne > życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne > Bezpieczeństwo narodowe > Porządek publicznyOświata I Komunikacja > Informacja i przetwarzanie informacji > Polityka informacyjna > Dostęp […]

 • Apartheid

  Prawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Dyskryminacja rasowa Odniesienie do eurovoc 2086 Apartheid Inne języki Język angielski: Apartheid Hiszpański: Apartheid Francuski: Apartheid Niemiecki: Apartheid Włoski: Apartheid Portugalski: Apartheid Właściwości i […]

 • Postępowanie Sądowe

  Prawo > SądownictwoPrawo > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Ustrój sądów > Sądownictwo powszechnePrawo > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Ustrój sądów > Sądownictwo administracyjne Postępowanie sądowe Odniesienie do […]

 • Apatryda

  Prawo > Prawo międzynarodowe > Międzynarodowe prawo prywatne > Obywatelstwo Odniesienie do eurovoc 2096 Apatryda Inne języki Język angielski: Stateless person Hiszpański: Apátrida Francuski: Apatride Niemiecki: Staatenloser Włoski: Apolide Portugalski: Apátrida Właściwości i […]

 • Apatryda

  Prawo > Prawo międzynarodowe > Międzynarodowe prawo prywatne > Obywatelstwo Odniesienie do eurovoc 2096 Apatryda Inne języki Język angielski: Stateless person Hiszpański: Apátrida Francuski: Apatride Niemiecki: Staatenloser Włoski: Apolide Portugalski: Apátrida Właściwości i […]

 • Prawo Pobytu

  Prawo > Prawo międzynarodowe > Międzynarodowe prawo prywatne > Prawo obcychOświata I Komunikacja > Organizacja kształcenia > życie szkolne > środowisko szkolne > Student > Student zagranicznyZatrudnienie I Praca > Rynek pracy > Siła robocza […]

 • Prawo Rolne

  Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Polityka rolnaRolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Leśnictwo > Polityka leśna > Prawo leśnePrawo > Prawo cywilne > Własność > Własność […]

 • Darowizna

  Prawo > Prawo cywilne > Własność > Przeniesienie własnościPrzedsiębiorstwo I Konkurencja > Status prawny organizacji > Spółka > Organizacje niedochodowe > Fundacja Odniesienie do eurovoc 501 Darowizna Powiązane pojęcia Fundacja Inne […]

 • Sądownictwo Cywilne

  Prawo > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Ustrój sądów > Sądownictwo powszechnePrawo > Prawo cywilne > Prawo cywilnePrawo > Sądownictwo > Postępowanie sądowe > Postępowanie cywilne Sądownictwo cywilne Odniesienie do eurovoc 1540 […]