Category: Unia Europejska

 • Konwencja Z Lomé

  Unia Europejska > Struktura europejska > Stosunki Unii Europejskiej > Umowa (UE) > Umowa o stowarzyszeniu (UE) > Konwencja AKP-UE Konwencja z Lomé Odniesienie do eurovoc 197 Konwencja z Lomé Konkretne koncepcje Czwarta konwencja z Lomé 1989 Sysmin Produkt górniczy Stabex Wpływy […]

 • Konwencja Z Lomé

  Unia Europejska > Struktura europejska > Stosunki Unii Europejskiej > Umowa (UE) > Umowa o stowarzyszeniu (UE) > Konwencja AKP-UE Konwencja z Lomé Odniesienie do eurovoc 197 Konwencja z Lomé Konkretne koncepcje Czwarta konwencja z Lomé 1989 Sysmin Produkt górniczy Stabex Wpływy […]

 • ECU

  Unia Europejska > Struktura europejska > Stosunki Unii Europejskiej > Waluta europejska Odniesienie do eurovoc 6333 ECU Konkretne koncepcje ECU prywatne historia Sztuczna waluta europejska wprowadzona w marcu 1979 roku, pełniąca w ograniczonym stopniu funkcje pieniądza na międzynarodowym […]

 • ECU

  Unia Europejska > Struktura europejska > Stosunki Unii Europejskiej > Waluta europejska Odniesienie do eurovoc 6333 ECU Konkretne koncepcje ECU prywatne historia Sztuczna waluta europejska wprowadzona w marcu 1979 roku, pełniąca w ograniczonym stopniu funkcje pieniądza na międzynarodowym […]

 • Narodowe środki Implementacyjne

  Unia Europejska > Prawo Unii Europejskiej > Prawo unijne > Stosowanie prawa UEUnia Europejska > Prawo Unii Europejskiej > Akt unijny > Dyrektywa (UE) Narodowe środki implementacyjne Odniesienie do eurovoc 5739 Narodowe środki implementacyjne Powiązane pojęcia Dyrektywa […]

 • Prawo Pobytu

  Prawo > Prawo międzynarodowe > Międzynarodowe prawo prywatne > Prawo obcychOświata I Komunikacja > Organizacja kształcenia > życie szkolne > środowisko szkolne > Student > Student zagranicznyZatrudnienie I Praca > Rynek pracy > Siła robocza […]

 • Komitet (UE)

  Unia Europejska > Instytucje UE i europejska służba publiczna > Organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)Finanse > Stosunki walutowe > Europejski System Walutowy > Komitet Walutowy (UE) Komitet (UE) Odniesienie do eurovoc 6049 Komitet (UE) Powiązane pojęcia Komitet […]

 • Komitet (UE)

  Unia Europejska > Instytucje UE i europejska służba publiczna > Organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)Finanse > Stosunki walutowe > Europejski System Walutowy > Komitet Walutowy (UE) Komitet (UE) Odniesienie do eurovoc 6049 Komitet (UE) Powiązane pojęcia Komitet […]

 • Międzynarodowa Służba Cywilna

  Stosunki Międzynarodowe > Polityka międzynarodowa > Organizacje międzynarodoweŻycie Polityczne > Władza wykonawcza i służba publiczna > Organizacja administracji > Służba państwowaUnia Europejska > Instytucje UE i europejska […]

 • Międzynarodowa Służba Cywilna

  Stosunki Międzynarodowe > Polityka międzynarodowa > Organizacje międzynarodoweŻycie Polityczne > Władza wykonawcza i służba publiczna > Organizacja administracji > Służba państwowaUnia Europejska > Instytucje UE i europejska […]