Drób

Drób

Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Działalność rolnicza > Produkcja zwierzęca
Środowisko > środowisko naturalne > Gatunki dzikie > Zwierzęta > Ptak
Sektor Rolno-Spożywczy > Produkt zwierzęcy > Produkt zwierzęcy > Jajko
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Działalność rolnicza > Zdrowie zwierząt > Choroba zwierząt > Ptasia grypa
Sektor Rolno-Spożywczy > Produkt zwierzęcy > Produkt zwierzęcy > Mięso > Mięso drobiowe

Drób

Odniesienie do eurovoc

4743 Drób

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Drób

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/drob/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/drob/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *