Górnictwo Węglowe

Górnictwo Węglowe

Energia > Przemysł węglowy i wydobywczy > Przemysł węglowy

Górnictwo węglowe

Odniesienie do eurovoc

5387 Górnictwo węglowe

Inne języki

Właściwości i wartości Górnictwo węglowe

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/gornictwo-weglowe/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/gornictwo-weglowe/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

  • skos:scopeNote: To pojęcie dotyczące Górnictwo węglowe określa działania Górnictwo węglowe (en)
  • skos:editorialNote:Uwaga redakcyjna dotycząca Górnictwo węglowe (EN)
  • skos:notation: Notatka na temat Górnictwo węglowe: patrz odniesienie Eurovoc (N)
  • skos:definition: Definicja Górnictwo węglowe:
  • skos:example: przykład użycia Górnictwo węglowe:

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *