Naturalny Barwnik Spożywczy

Naturalny Barwnik Spożywczy

Sektor Rolno-Spożywczy > Technologia żywności > Dodatek do żywności > Barwnik spożywczy

Naturalny barwnik spożywczy

Odniesienie do eurovoc

6041 Naturalny barwnik spożywczy

Inne języki

Właściwości i wartości Naturalny barwnik spożywczy

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/naturalny-barwnik-spozywczy/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/naturalny-barwnik-spozywczy/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

  • skos:scopeNote: To pojęcie dotyczące Naturalny barwnik spożywczy określa działania Naturalny barwnik spożywczy (en)
  • skos:editorialNote:Uwaga redakcyjna dotycząca Naturalny barwnik spożywczy (EN)
  • skos:notation: Notatka na temat Naturalny barwnik spożywczy: patrz odniesienie Eurovoc (N)
  • skos:definition: Definicja Naturalny barwnik spożywczy:
  • skos:example: przykład użycia Naturalny barwnik spożywczy:

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *