Nauczyciel

Nauczyciel

Oświata I Komunikacja > Organizacja kształcenia > życie szkolne > środowisko szkolne
Oświata I Komunikacja > Szkolnictwo > Szkolnictwo zawodowe > Kształcenie nauczycieli

Nauczyciel

Odniesienie do eurovoc

777 Nauczyciel

Powiązane pojęcia

Inne języki

Właściwości i wartości Nauczyciel

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/nauczyciel/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/nauczyciel/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *