Obszar Celny (UE)

Obszar Celny (UE)

Handel > Polityka celna > Wspólna polityka celna

Obszar celny (UE)

Odniesienie do eurovoc

3178 Obszar celny (UE)

Alternatywne koncepcje

  • Obszar celny WE

Inne języki

Właściwości i wartości Obszar celny (UE)

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/obszar-celny-ue/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/obszar-celny-ue/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *