Policja

Policja

Życie Polityczne > życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne > Bezpieczeństwo narodowe > Porządek publiczny
Unia Europejska > Struktura europejska > Unia Europejska > Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa > Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony > Misja policyjna UE
Unia Europejska > Struktura europejska > Unia Europejska > Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości > Współpraca policyjna (UE) > CEPOL
Unia Europejska > Struktura europejska > Unia Europejska > Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości > Współpraca policyjna (UE) > Europol

Policja

Odniesienie do eurovoc

2440 Policja

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Policja

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/policja/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/policja/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *