Polityka Rolna

Polityka Rolna

Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna
Finanse > Ceny > Cena rolna
Handel > Handel > Obrót handlowy > Handel rolny
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Struktura rolnictwa i produkcja rolna > Polityka struktur rolnych
Ekonomia > Polityka gospodarcza > Polityka gospodarcza > Polityka strukturalna
Organizacje Międzynarodowe > Narody Zjednoczone > Organizacja wyspecjalizowana ONZ > Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
Handel > Polityka handlowa > Polityka handlowa > Agencja interwencyjna
Stosunki Międzynarodowe > Polityka współpracy > Polityka współpracy > Współpraca w rolnictwie

Polityka rolna

Odniesienie do eurovoc

2442 Polityka rolna

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Polityka rolna

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/polityka-rolna/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/polityka-rolna/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *