Poufność Informacji

Poufność Informacji

Oświata I Komunikacja > Informacja i przetwarzanie informacji > Polityka informacyjna > Dostęp do informacji
Prawo > Prawa i wolności > Prawa jednostki > Prawo do prywatności > Ochrona komunikowania
Oświata I Komunikacja > Komunikacja społeczna > Polityka w zakresie komunikowania > Kontrola komunikowania > Cenzura
Oświata I Komunikacja > Technologia informacyjna i przetwarzanie danych > Przetwarzanie danych > Udostępnianie danych

Poufność informacji

Odniesienie do eurovoc

92 Poufność informacji

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Poufność informacji

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/poufnosc-informacji/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/poufnosc-informacji/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

  • skos:scopeNote: To pojęcie dotyczące Poufność informacji określa działania Poufność informacji (en)
  • skos:editorialNote:Uwaga redakcyjna dotycząca Poufność informacji (EN)
  • skos:notation: Notatka na temat Poufność informacji: patrz odniesienie Eurovoc (N)
  • skos:definition: Definicja Poufność informacji:
  • skos:example: przykład użycia Poufność informacji:

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *