Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Życie Polityczne > Władza wykonawcza i służba publiczna
Prawo > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Ustrój sądów > Sądownictwo administracyjne
Nauka > Nauki humanistyczne > Nauki społeczne > Nauki administracyjne
Prawo > źródła i dziedziny prawa > źródła prawa > Kodeks prawa > Kodeks administracyjny
Prawo > źródła i dziedziny prawa > Nauka prawa > Prawo publiczne

Prawo administracyjne

Odniesienie do eurovoc

517 Prawo administracyjne

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Prawo administracyjne

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/prawo-administracyjne/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/prawo-administracyjne/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *