Prawo Karne

Prawo Karne

Prawo > Prawo karne
Prawo > Sądownictwo > Postępowanie sądowe > Postępowanie karne
Prawo > Sądownictwo > Skarga > Powództwo w sprawie karnej
Prawo > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Ustrój sądów > Sądownictwo powszechne > Sądownictwo karne
Prawo > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Zawód prawniczy > Organy ścigania
Nauka > Nauki humanistyczne > Nauki behawiorystyczne > Kryminologia
Prawo > źródła i dziedziny prawa > źródła prawa > Kodeks prawa > Kodeks karny

Prawo karne

Odniesienie do eurovoc

573 Prawo karne

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Prawo karne

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/prawo-karne/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/prawo-karne/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *