Premia Za Ubój

Premia Za Ubój

Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Struktura rolnictwa i produkcja rolna > Polityka produkcji rolniczej > Przestawienie kierunku produkcji rolnej
Sektor Rolno-Spożywczy > Technologia żywności > Technologia żywności > Ubój zwierząt

Premia za ubój

Odniesienie do eurovoc

2620 Premia za ubój

Powiązane pojęcia

Inne języki

Właściwości i wartości Premia za ubój

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/premia-za-uboj/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/premia-za-uboj/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *