Produkt Rolny

Produkt Rolny

Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Działalność rolnicza
Handel > Handel > Zaopatrzenie > Samozaopatrzenie > Poziom samozaopatrzenia
Finanse > Ceny > Cena rynkowa > Cena produktów rolnych
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Wspólna polityka rolna > Wspólna organizacja rynków > Pomoc uzupełniająca do produktów
Unia Europejska > Struktura europejska > Stosunki Unii Europejskiej > Umowa (UE) > Umowa o stowarzyszeniu (UE) > Konwencja AKP-UE > Konwencja z Lomé > Stabex
Unia Europejska > Struktura europejska > Stosunki Unii Europejskiej > Polityka produkcji rolniczej > Alternatywna produkcja rolnicza > Alternatywne wykorzystanie produktów rolnych
Unia Europejska > Struktura europejska > Stosunki Unii Europejskiej > Polityka produkcji rolniczej > Wykaz produktów rolnych

Produkt rolny

Odniesienie do eurovoc

2734 Produkt rolny

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Produkt rolny

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/produkt-rolny/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/produkt-rolny/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *