Przestępstwo

Przestępstwo

Prawo > Prawo karne
Prawo > Sądownictwo > Skarga > Powództwo w sprawie karnej > Powództwo cywilne o roszczenia
Życie Polityczne > życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne > Bezpieczeństwo narodowe > Broń osobista
Życie Polityczne > Władza wykonawcza i służba publiczna > Prawo administracyjne > Wykroczenie administracyjne

Przestępstwo

Odniesienie do eurovoc

1432 Przestępstwo

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Przestępstwo

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/przestepstwo/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/przestepstwo/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *