Refundacja Eksportowa

Refundacja Eksportowa

Handel > Polityka handlowa > Polityka eksportowa > Finansowanie eksportu
Finanse > Ceny > Cena rolna
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Polityka rolna > Wspólna polityka rolna > Wspólna organizacja rynków
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Struktura rolnictwa i produkcja rolna > Prawo produkcji rolniczej > Nadwyżka produktów rolnych
Finanse > Ceny > Cena rynkowa > Cena na rynku światowym
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Struktura rolnictwa i produkcja rolna > Polityka produkcji rolniczej > Refundacja produkcji
Handel > Handel > Obrót handlowy > Eksport > Wywóz (UE)
Unia Europejska > Finanse Unii Europejskiej > Finansowanie unijne > Instrument finansowy UE > Fundusz (UE) > Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej > EFOGR-Sekcja Gwarancji
Unia Europejska > Finanse Unii Europejskiej > Finansowanie unijne > Wsparcie ekonomiczne > Wspieranie eksportu
Unia Europejska > Finanse Unii Europejskiej > Finansowanie unijne > Wspólna polityka handlowa > Handel zewnętrzny UE

Refundacja eksportowa

Odniesienie do eurovoc

3568 Refundacja eksportowa

Powiązane pojęcia

Inne języki

Właściwości i wartości Refundacja eksportowa

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/refundacja-eksportowa/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/refundacja-eksportowa/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *