Stan Nadzwyczajny

Stan Nadzwyczajny

Życie Polityczne > życie polityczne i bezpieczeństwo publiczne > Bezpieczeństwo narodowe > Porządek publiczny
Prawo > Organizacja wymiaru sprawiedliwości > Ustrój sądów > Sądownictwo szczególne

Stan nadzwyczajny

Odniesienie do eurovoc

885 Stan nadzwyczajny

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Stan nadzwyczajny

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/stan-nadzwyczajny/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/stan-nadzwyczajny/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *