Tag: Walka z dyskryminacją

 • Apartheid

  Prawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Dyskryminacja rasowa Odniesienie do eurovoc 2086 Apartheid Inne języki Język angielski: Apartheid Hiszpański: Apartheid Francuski: Apartheid Niemiecki: Apartheid Włoski: Apartheid Portugalski: Apartheid Właściwości i […]

 • Integracja Migrantów

  Zagadnienia Społeczne > Migracja > Migracja > Polityka migracyjnaPrawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Dyskryminacja rasowa > RasizmZatrudnienie I Praca > Rynek pracy > Siła robocza > Pracownik migrującyZagadnienia Społeczne > […]

 • Integracja Migrantów

  Zagadnienia Społeczne > Migracja > Migracja > Polityka migracyjnaPrawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Dyskryminacja rasowa > RasizmZatrudnienie I Praca > Rynek pracy > Siła robocza > Pracownik migrującyZagadnienia Społeczne > […]

 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

  Unia Europejska > Instytucje UE i europejska służba publiczna > Organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)Prawo > Prawa i wolności > Prawa jednostkiPrawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Dyskryminacja rasowa > RasizmPrawo > Prawa i […]

 • Tożsamość Kulturowa

  Zagadnienia Społeczne > Kultura i religia > KulturaPrawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Ochrona mniejszościZagadnienia Społeczne > Ramy społeczne > Grupa społeczno-kulturowa Tożsamość kulturowa […]

 • Ksenofobia

  Prawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacjąUnia Europejska > Instytucje UE i europejska służba publiczna > Organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne) > Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Odniesienie do eurovoc 3912 Ksenofobia Powiązane […]

 • Osoba Starsza

  Zagadnienia Społeczne > Demografia i ludność > Struktura ludności > Rozkład według wiekuZagadnienia Społeczne > życie społeczne > Problemy społeczne > Uzależnienie osób starszychZagadnienia Społeczne > […]

 • Grupa Językowa

  Zagadnienia Społeczne > Ramy społeczne > Grupa społeczno-kulturowaPrawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Dyskryminacja językowaNauka > Nauki humanistyczne > Nauki społeczne > Językoznawstwo > Polityka językowa […]

 • Ludność Tubylcza

  Zagadnienia Społeczne > Demografia i ludność > Struktura ludnościZagadnienia Społeczne > Ramy społeczne > Grupa społeczno-kulturowa > Grupa etnicznaPrawo > Prawa i wolności > Walka z dyskryminacją > Ochrona […]

 • Równość Wynagrodzenia

  Zatrudnienie I Praca > Administracja i wynagrodzenie za pracę > Polityka płacPrawo > Prawa i wolności > Prawa socjalne > Równość traktowaniaZatrudnienie I Praca > Rynek pracy > Siła robocza > Pracownik migrującyPrawo > Prawa i […]