Telekomunikacja

Telekomunikacja

Oświata I Komunikacja > Komunikacja społeczna > System komunikowania
Oświata I Komunikacja > Technologia informacyjna i przetwarzanie danych > Informatyka > Telematyka
Przemysł > Struktura i polityka przemysłowa > Struktura przemysłu > Przemysł zaawansowanych technologii
Zatrudnienie I Praca > Zatrudnienie > Struktura zatrudnienia > Praca atypowa > Praca na odległość
Organizacje Międzynarodowe > Organizacje europejskie > Organizacje europejskie > Europejska Organizacja Normalizacyjna > ETSI
Oświata I Komunikacja > Informacja i przetwarzanie informacji > Informacja > Sieć informacyjna
Organizacje Międzynarodowe > Narody Zjednoczone > Organizacja wyspecjalizowana ONZ > Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

Telekomunikacja

Odniesienie do eurovoc

4424 Telekomunikacja

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Telekomunikacja

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/telekomunikacja/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/telekomunikacja/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *