Portugalia

Portugalia

Geografia > Geografia gospodarcza > Państwo członkowskie UE
Geografia > Regiony państw członkowskich Unii Europejskiej > Regiony Portugalii

Portugalia

Odniesienie do eurovoc

2563 Portugalia

Powiązane pojęcia

Alternatywne koncepcje

  • Republika Portugalska

Inne języki

Właściwości i wartości Portugalia

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/portugalia/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/portugalia/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *