Rybak

Rybak

Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Rybołówstwo > Przemysł rybny

Rybak

Odniesienie do eurovoc

2311 Rybak

Inne języki

Właściwości i wartości Rybak

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/rybak/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/rybak/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]


by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *