Zboża

Zboża

Sektor Rolno-Spożywczy > Produkt roślinny
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Działalność rolnicza > Produkcja roślinna > Uprawa zbóż
Sektor Rolno-Spożywczy > Artykuły spożywcze > Produkt spożywczy przetworzony > Produkt zbożowy > Płatki zbożowe
Sektor Rolno-Spożywczy > Artykuły spożywcze > Produkt spożywczy przetworzony > Produkt zbożowy
Sektor Rolno-Spożywczy > Artykuły spożywcze > Produkt spożywczy przetworzony > Produkt zbożowy > Mąka zbożowa
Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo > Struktura rolnictwa i produkcja rolna > Prawo produkcji rolniczej > Współodpowiedzialność producentów

Zboża

Odniesienie do eurovoc

5360 Zboża

Powiązane pojęcia

Konkretne koncepcje

Inne języki

Właściwości i wartości Zboża

  • URI https://pl.legalthesaurus.org/zboza/
  • skos:Concept: https://pl.legalthesaurus.org/zboza/

Preferowane etykiety leksykalne

Pojęcia ogólne

Szczególne pojęcia

Pojęcia pokrewne

Alternatywne etykiety leksykalne

Uwagi dotyczące dokumentacji

Indeksowanie tematyczne

Inne informacje ogólne

[rtbs name=”thesaurus-lawi”][rtbs name=”microthesauri”][rtbs name=”skos”][rtbs name=”thesaurus-eurovoc”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *